สมาชิกสมทบ


เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกสมทบ อย่างละ 1 ฉบับ
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สูติบัตร
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (กรณีอายุน้อยกว่า 15 ปี)
 4. สมัครสมาชิกด้วยตนเองหรือพร้อมผู้ปกครอง
 5. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท

สมัครสมาชิกสมทบแล้วต้องทำอย่างไร ?
 1. สะสมเงินในรูปแบบออมทรัพย์เป็นประจำ อย่างต่อเนื่อง
 2. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับสหกรณ์ฯ อย่างสม่ำเสมอ

เป็นสมาชิกสมทบแล้วได้อะไรบ้าง ?
ได้รับโอกาสทางการเงิน อัตราดอกเบี้ยสูง ตามประเภทเงินฝาก
  • ออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี
  • ออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ย 3.5 - 4.5% ต่อปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น