สมาชิกสามัญ

สมัครสมาชิกต้องทำอย่างไร?
เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก อย่างละ 1 ฉบับ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์
3. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า

สมัครแล้วต้องทำอย่างไร?
1. ส่งเงินค่าหุ้นเป็นประจำทุกเดือน ขั้นต่ำ 100 บาท ต่อเดือน
2. เข้าร่วมอบรมหลักสูตรสมาชิกใหม่อย่างน้อย 1 ครั้ง

เป็นสมาชิกแล้วได้อะไร?
  1. ได้รับโอกาสทางการเงิน
  2. เมื่อสมัครเป็นสมาชิก ได้รับความคุ้มครองชิวิตทันที
  • สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก (เสียชีวิต) คุ้มครอง 1,000 - 22,000 บาท
  • สวัสดิการเงินสะสม คุ้มครองสูงสุด 600,000 บาท
  • สวัสดิการเงินกู้ คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท
     3.  ส่งเงินค่าหุ้นครบ 13 เดือน ได้รับความคุ้มครอง
  • สวัสดิการปลอบขวัญผู้ป่วย กรณีสมาชิกนอนโรงพยาบาล 3 วันขึ้นไป คุ้มครอง 500 - 2,000 บาท
  • สวัสดิการสร้างครอบครัวใหม่ กรณีสมาชิกสมรส ได้รับเงินขวัญถุง 500 - 2,000 บาท
  • สวัสดิการรับขวัญทายาทตั้งแต่อยู่ในครรภ์ - อายุบุตร 4 ปีบริบูรณ์ เมื่อสมาชิกหรือภรรยา ตั้งครรภ์ รับสวัสดิการเดือนละ 50 บาท รวม 57 เดือน รวมสูงสุด 2,850 บาท
  • สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่เมื่อคลอด เมื่อสมาชิกหรือภรรยา คลอดได้เงินรับขวัญ 500 - 2,000 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น